Lịch công tác tuần 28

2/26/2020 8:53:56 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên trực

Nhân viên trực

Học sinh

Thứ Hai

24/02

Sáng

Làm việc bình thườngĐ/c Hồng trực điểm lẽ

 

 

Đ/c Hoàng Thị Trang

Đ/c Cao Thị Hoa Phượng

 

   Trần Thị Thu Hằng

Cao Thị Thanh Huyền

 

Nghĩ

 

 

 

Chiều

Thứ Ba

25/02

Sáng

Làm việc bình thường

       Đ/c Hồng trực điểm lẽ

 


Đ/c Minh, Hồng họp tại xã

 

Đ/c  Nguyễn Thị Hà

Đ/c Cao Thị Nhuần

 

 

 

Cao Thị Thanh Huyền

 

Nghĩ

 

Chiều

Thứ Tư

26/02

Sáng

     Làm việc bình thường

Đ/c Hồng đi Đồng Lê duyệt HS đại hôi công đoàn

 


  Làm việc bình thường

 

Đ/c Cao Thị Việt

Đ/c Nguyễn T. Hồng Thuận

 

 

  Trần Thị Thu Hằng

Cao Thị Thanh Huyền

Đ/c Hồng tập huấn y tế tại TTYTDP huyện

 

           Nghĩ

 

Chiều

Thứ 5

27/02

Sáng

      Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

 Làm việc bình thường         

 

 

Đ/c Phạm Thị Thanh Long

Đ/c Trần Thị Thanh Hóa

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

Nghĩ

 

 

 

Chiều

Thứ Sáu

28/02

Sáng

 

Làm viêc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

       

 

Đ/c Lê Thị Lưu

Đ/c Trần Thị Thanh Vinh

 

Làm việc bình thường

 

Nghĩ

 

Chiều

Thứ Bảy

29/02

 

Nghỉ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

CN

01/03

 

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ