lịch công tác

3/4/2020 2:39:16 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 29

(Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên trực

Nhân viên trực

Học sinh

Thứ Hai

02/03

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng trực điểm lẽ

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thuận

Đ/c Cao Thị Hoa Phượng

 

Làm việc bình thường

 

Nghĩ

 

Đ/c Hồng y  tế nghỉ sinh

 

Chiều

Thứ Ba

04/03

Sáng

Làm việc bình thường

       Đ/c Hồng trực điểm lẽ

 


Làm việc bình thường

 

Đ/c  Nguyễn Thị Hà

Đ/c Cao Thị Nhuần

 

Làm việc bình thường

Nghĩ

 

Chiều

Thứ Tư

05/03

Sáng

     Làm việc bình thường

 

 

 Làm việc bình thường

 

Đ/c Cao Thị Việt

Đ/c Hoàng Thị Trang

 

Làm việc bình thường

 

Nghĩ

 

Chiều

Thứ 5

06/03

Sáng

      Làm việc bình thường

 

    Làm việc bình thường         

 

 

Đ/c Phạm Thị Thanh Long

Đ/c Trần Thị Thanh Hóa

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

Nghĩ

 

 

 

Chiều

Thứ Sáu

07/03

Sáng

 

Làm viêc bình thường

       

 

Đ/c Lê Thị Lưu

Đ/c Trần Thị Thanh Vinh

 

Làm việc bình thường

 

Nghĩ

 

Chiều

Thứ Bảy

29/02

 

Nghỉ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

CN

08/03

 

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4135

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 28 2/26/2020 8:53:56 AM
  Lịch công tác tuần 27 2/20/2020 4:44:48 PM
  Lịch công tác tuần 21 1/6/2020 8:49:19 AM
  Lịch công tác tuần 19 12/23/2019 9:57:47 AM
  Lịch công tác tuần 18 12/18/2019 9:42:53 AM
  Lịch công tác tuần 5 9/23/2019 4:15:09 PM
  Lịch công tác tuần 3 9/12/2019 2:40:25 PM
  Lịch công tác tuần 2 8/27/2019 9:58:47 AM
  Lịch công tác tuần 1 8/21/2019 3:21:19 PM