lịch công tác tuần 39

5/21/2019 10:48:01 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMN HUYỀN THỦY

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 39

(Từ ngày 20/5/19 đến ngày 26/5/19)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/5

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Đ/c Huyền KT, Hằng VP đi Đồng Lê

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Thứ Ba

21/5

Sáng

    Đ/c Quỳnh nộp HS tại phòng  

       Làm viêc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Học bình thường

 

Thứ Tư

22/5

Sáng

        Làm viêc bình thường

        Đ/c Minh đi khu vực lẽ

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Thứ năm

23/5

Sáng

Làm viêc bình thường

Đ/c Quỳnh họp tại xã

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Sáu

24/5

Sáng

       

           Làm viêc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Bảy

25/5

Sáng

                        Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

CN 26/5

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3111

Các Tin đã đăng

  lịch công tác tuần 38 5/13/2019 3:50:26 PM
  Lịch công tác tuần 37 5/7/2019 3:11:39 PM
  lịch công tuần 36 5/4/2019 8:39:57 AM
  lịch công tác tuần 31 3/25/2019 3:13:54 PM
  Lịch công tác tuần 30 3/18/2019 8:45:01 AM
  Lịch coongtacs tuần 30 3/18/2019 8:28:10 AM
  Lịch công tác tuần 24 1/28/2019 4:12:59 PM
  lịch công tác tuần 22 1/17/2019 3:33:06 PM
  Lịch công tác tuần 21 1/8/2019 10:37:57 AM
  lịch công tác tuần 1/3/2019 8:50:01 AM