lịch công tác tuần 38

5/13/2019 3:50:26 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNGMN HUYỀN THỦY

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 38

(Từ ngày 13/5/19 đến ngày 19/5/19)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/5

Sáng

     Đ/c Minh,  Hồng đi khu vực lẽ

Dạy học bình thường

Đ/c Trang, Hà tập văn nghệ tại xã

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

        Đ/c Minh, Hồng họp tại xã

Thứ Ba

14/5

Sáng

       Làm viêc bình thường

Đ/c Quỳnh tập văn nghệ tại xã

 

Dạy học bình thường

Đ/c Trang, Hà tập văn nghệ tại xã

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Học bình thường

 

Thứ Tư

15/5

Sáng

        Làm viêc bình thường

Đ/c Quỳnh tập văn nghệ tại xã

 

 

Dạy học bình thường

Đ/c Trang, Hà tập văn nghệ tại xã

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Thứ16/5

Sáng

Làm viêc bình thường

Đ/c Quỳnh tập văn nghệ tại xã

 

Dạy học bình thường

Đ/c Trang, Hà tập văn nghệ tại xã

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Sáu

17/5

Sáng

        Làm viêc bình thường

Đ/c Quỳnh tập văn nghệ tại xã

 

Dạy học bình thường

Đ/c Trang, Hà tập văn nghệ tại xã

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Bảy

18/5

Sáng

                        Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

CN 19/5

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4979

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 37 5/7/2019 3:11:39 PM
  lịch công tuần 36 5/4/2019 8:39:57 AM
  lịch công tác tuần 31 3/25/2019 3:13:54 PM
  Lịch công tác tuần 30 3/18/2019 8:45:01 AM
  Lịch coongtacs tuần 30 3/18/2019 8:28:10 AM
  Lịch công tác tuần 24 1/28/2019 4:12:59 PM
  lịch công tác tuần 22 1/17/2019 3:33:06 PM
  Lịch công tác tuần 21 1/8/2019 10:37:57 AM
  lịch công tác tuần 1/3/2019 8:50:01 AM
  lịch công tác tuần 20 1/3/2019 8:46:52 AM