lịch công tác tuần 31

3/25/2019 3:13:54 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 31

(Từ ngày 25/3/19 đến ngày 31/3/19)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

25/3

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Minh, Hồng đi khu vực lẽ bàn giao mặt bằng

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

 

Chiều

Thứ Ba

      26/3

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

        Đ/c Minh đi khu vực lẻ

 

Thứ Tư

27/3

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

 

Thứ 5

28/3

Sáng

Làm viêc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

       Làm việc bình thường

 

Thứ Sáu

29/3

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Bảy

30/3

Sáng

Nghĩ

 

Nghĩ

 

Nghĩ

 

Nghĩ

 

Chiều

CN

31/3

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1677

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 30 3/18/2019 8:45:01 AM
  Lịch coongtacs tuần 30 3/18/2019 8:28:10 AM
  Lịch công tác tuần 24 1/28/2019 4:12:59 PM
  lịch công tác tuần 22 1/17/2019 3:33:06 PM
  Lịch công tác tuần 21 1/8/2019 10:37:57 AM
  lịch công tác tuần 1/3/2019 8:50:01 AM
  lịch công tác tuần 20 1/3/2019 8:46:52 AM
  Lịch công tác tuần 17 12/11/2018 9:59:08 AM
  Lịch công tác tuần 17 12/11/2018 9:55:25 AM
  Lịch công tác tuần 12/3/2018 2:54:37 PM