Lịch công tác tuần 37

5/7/2019 3:11:39 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 37

(Từ ngày 06/5/19 đến ngày 12/5/19)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/5

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Thứ Ba

      07/5

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Minh họp tại xã

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Huyền đi Kho bạc

Học bình thường

 

Chiều

 

Thứ Tư

08/5

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

 

Thứ 5

09/5

Sáng

Làm viêc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

         Làm việc bình thường

Đ/c Hồng đi KT khu vực lẽ

Thứ Sáu

10/5

Sáng

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

 Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Thứ Bảy

11/5

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

CN

12/5

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 2864

Các Tin đã đăng

  lịch công tuần 36 5/4/2019 8:39:57 AM
  lịch công tác tuần 31 3/25/2019 3:13:54 PM
  Lịch công tác tuần 30 3/18/2019 8:45:01 AM
  Lịch coongtacs tuần 30 3/18/2019 8:28:10 AM
  Lịch công tác tuần 24 1/28/2019 4:12:59 PM
  lịch công tác tuần 22 1/17/2019 3:33:06 PM
  Lịch công tác tuần 21 1/8/2019 10:37:57 AM
  lịch công tác tuần 1/3/2019 8:50:01 AM
  lịch công tác tuần 20 1/3/2019 8:46:52 AM
  Lịch công tác tuần 17 12/11/2018 9:59:08 AM