Lịch công tác tuần 27

2/20/2020 4:44:48 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 27

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng trực điểm lẽ

 

 

Lao động vệ sinh

 

 

 Làm việc bình thường

 

Nghĩ

 

 

 

Chiều

Thứ Ba

18/02

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng trực điểm lẻ

 

 

Lao động vệ sinh

 

  Làm việc bình thường

 

Nghĩ

 

Chiều

Thứ Tư

19/02

Sáng

      

       Làm việc bình thường

Đ/c Hồng trực điểm lẻ

 

 

 

Lao động vệ sinh

 

 

  Làm việc bình thường

 

           Nghĩ

 

Chiều

Thứ 5

20/02

Sáng

      Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

Đ/c Minh, Hồng họp tại xã         

 

 

Lao động vệ sinh

 

 

 Làm việc bình thường

 

 

Nghĩ

 

 

 

Chiều

Thứ Sáu

21/02

Sáng

 

Làm viêc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

       

 

Lao động vệ sinh, làm

 hồ sơ

 

  Làm việc bình thường

 

Nghĩ

 

Chiều

Thứ Bảy

22/02

 

Nghỉ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

CN

23/02

 

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4400

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 21 1/6/2020 8:49:19 AM
  Lịch công tác tuần 19 12/23/2019 9:57:47 AM
  Lịch công tác tuần 18 12/18/2019 9:42:53 AM
  Lịch công tác tuần 5 9/23/2019 4:15:09 PM
  Lịch công tác tuần 3 9/12/2019 2:40:25 PM
  Lịch công tác tuần 2 8/27/2019 9:58:47 AM
  Lịch công tác tuần 1 8/21/2019 3:21:19 PM