Lịch công tác tuần 21

1/6/2020 8:49:19 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 21

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/01

Sáng

    Làm viêc bình thường

 

 

 

 

Dạy học bình thường

 

 

 Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Minh dự ĐH chi bộ thôn Hòa Bình

Thứ Ba

07/01

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

Thứ Tư

08/01

Sáng

Làm việc bình thường

 

  

  Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 


Dạy học bình thường

 

 Làm việc bình thường

 

 


Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

 Học bình thường

 

 

Chiều

Thứ 5

09/01

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

   

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học  bình thường

 

Chiều

       Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

 Học bình thường

 

Thứ Sáu

10/01

Sáng

Làm viêc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

Dạy học bình thường

 

 Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

        Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

11/01

 

Nghỉ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

CN

12/01

 

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8521

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 19 12/23/2019 9:57:47 AM
  Lịch công tác tuần 18 12/18/2019 9:42:53 AM
  Lịch công tác tuần 5 9/23/2019 4:15:09 PM
  Lịch công tác tuần 3 9/12/2019 2:40:25 PM
  Lịch công tác tuần 2 8/27/2019 9:58:47 AM
  Lịch công tác tuần 1 8/21/2019 3:21:19 PM
  lịch công tác tuần 39 5/21/2019 10:48:01 AM