Lịch công tác tuần 18

12/18/2019 9:42:53 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18

(Từ ngày 16/12/19 đến ngày 20/9/19)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/12

Sáng

Đ/c Minh, Hồng họp tại xã

   Đ/c Quỳnh nghỉ sinh

 

 

 

Dạy học bình thường

 

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Thứ Ba

17/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

   Đ/c Quỳnh nghỉ sinh

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

   Đ/c Quỳnh nghỉ sinh

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

Thứ Tư

18/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

   Đ/c Quỳnh nghỉ sinh

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ 5

19/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

   Đ/c Quỳnh nghỉ sinh

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học  bình thường

 

Chiều

       Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

 Học bình thường

 

Thứ Sáu

20/12

Sáng

Làm viêc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

Dạy học bình thường

 

 Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

        Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

21/12

 

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

CN

22/12

 

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8143

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 5 9/23/2019 4:15:09 PM
  Lịch công tác tuần 3 9/12/2019 2:40:25 PM
  Lịch công tác tuần 2 8/27/2019 9:58:47 AM
  Lịch công tác tuần 1 8/21/2019 3:21:19 PM
  lịch công tác tuần 39 5/21/2019 10:48:01 AM
  lịch công tác tuần 38 5/13/2019 3:50:26 PM
  Lịch công tác tuần 37 5/7/2019 3:11:39 PM