Lịch công tác tuần 5

9/23/2019 4:15:09 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊNHOÁ

TRƯỜNG MN HUYỀN THỦY

                       

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 5

(Từ ngày 23/9/19 đến ngày 19/9/19)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

 

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

 

Chiều

Đ/c Minh họp tại xã

       Làm việc bình thường

Làm việc bình thường

Đ/c Huyền (KT) đi tài chính

Thứ Ba

24/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

Thứ Tư

25/9

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Chiều

Thứ 5

26/9

Sáng

Làm viêc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

 

Học  bình thường

 

Chiều

 

Làm viêc bình thường

 

 

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

 Học bình thường

 

Thứ Sáu

27/9

Sáng

Làm viêc bình thường

Đ/c Hồng phụ trách điểm lẻ

Dạy học bình thường

 

 Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

Chiều

Làm việc bình thường

 

Dạy học bình thường

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

Thứ Bảy

28/9

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

CN

29/9

Sáng

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

Nghĩ

 

Chiều

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 1530

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 3 9/12/2019 2:40:25 PM
  Lịch công tác tuần 2 8/27/2019 9:58:47 AM
  Lịch công tác tuần 1 8/21/2019 3:21:19 PM
  lịch công tác tuần 39 5/21/2019 10:48:01 AM
  lịch công tác tuần 38 5/13/2019 3:50:26 PM
  Lịch công tác tuần 37 5/7/2019 3:11:39 PM
  lịch công tuần 36 5/4/2019 8:39:57 AM